วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

การรับน้ำหนักของ เสาเข็มเจาะ (แบบแห้ง)

การรับน้ำหนักของ เสาเข็มเจาะ (แบบแห้ง)

   -     ความลึกของเข็มในตารางขึ้นอยู่กับลักษณะของดินในพื้นที่นั้นๆ

 - การรับน้ำหนักให้ปลอดภัยของเสาเข็มนี้ เป็นการหาค่าประมาณ ซึ่งคำนวนมาจาก

กำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วันข้อกำหนด ของเสาเข็มเจาะ ที่ควรทราบ

- ความต้องการที่จะเจาะเสาเข็มชิดเขตที่ดินข้างเคียง หรือชิดแนวกำแพงเดิม สามารถ

ทำได้โดยมีเงื่อนไข ระยะประชิดที่น้อยที่สุด จากผนังที่สามารถทำได้ คือ 0.75 ม. จาก

เส้นผ่าศูยน์กลางเสาเข็มเจาะถึงผนัง 


- การเจาะทำเสาเข็มในพื้นที่ ที่มีความสูง จำกัด สามารถทำได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า3.00

เมตร จากฝ้าถึงเพดาน


- ช่องแคบที่สุดที่สามารถเข้าไปทำงาน คือ 3.00 ม.


- การเข้าทำงานในสถานที่คับแคบ และยากลำบาก เช่นซอยแคบไม่มีที่จอดรถการ

ขนส่งวัสดุระยะไกลจากสถานที่จอดรถ ทำให้มีผลต่อราคาค่าก่อสร้างที่อาจจะต้อง

เพิ่มขึ้น

http://www.pkmicropile.com


099-426-9535

www.pkmicropile.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเพื่อการต่อเติมสร้างบ้าน

ไมโครไพล์ เป็น เสาเข็มที่มีการออกแบบให้รับนั้นหนักได้ดีเครื่องที่ใช้ตอกมีขนาดหน้ากว้างเพียง 1.2 เมตร เลย สามารถเข้าไปตอกในจุดที่แคบได้ ...